Яма або 13 міфів про наркотики

Я дуже довго сумнівалася, чи публікувати цю статтю. Сподіваюся, ви все правильно зрозумієте.

Яма або 13 міфів про наркотики

Я дуже довго сумнівалася, чи публікувати цю статтю. Сподіваюся, ви все правильно зрозумієте.

Яма або 13 міфів про наркотики

Я дуже довго сумнівалася, чи публікувати цю статтю. Сподіваюся, ви все правильно зрозумієте.

Яма або 13 міфів про наркотики

Я дуже довго сумнівалася, чи публікувати цю статтю. Сподіваюся, ви все правильно зрозумієте.


Психологія

Рольові ігри: добре відчути себе кимсь іншим...рольові ігриЛюдство обожнює грати, це одна з основної складової нашої природи. Особливе поширення різні ігри одержали за останні кілька десятиліть, коли в людини з´явилося досить вільного часу займатися тим, що йому по душі. І більшість людей витрачає це своє вільне від добування хліба насущний час саме на ігри. У наші дні особливою популярністю користуються різноманітні рольові ігри.

Рольовою грою називається розважальна ігрова дія, під час якого гравець вибирає одну із запропонованих ролей і діє відповідно до заздалегідь обговорених правил гри. Кожна роль накладає на гравця специфічні зобов´язання й обмеження, однак вони в більшості випадків носять самий загальний характер. Так що в гравця присутній більша воля для імпровізації. Набагато більше значення мають правила так називаного "миру гри", тобто того ігрового простору, у яких гравець взаємодіє з іншими гравцями, що грають, відповідно, інші ролі. У цілому "ігровий мир" може створюватися з установкою або на досягнення певної мети (у цьому випадку підсилюється елемент конкуренції між окремими гравцями або їхніми групами), або окреслюються основні сюжетні лінії, які, залежно від дій гравців, можуть привести до різних, у тім або іншому ступені непередбаченим результатам. Таким чином, з різним ступенем подробиці моделюється та або інша ситуація, у якій гравцеві надається свобода дій.

Рольові ігри, що спочатку виникли спочатку як настільні ігри, а потім одержали широке поширення завдяки історичним інсценівкам, виявилися дуже захоплюючим заняттям. Емоційна віддача від їхніх учасників й "КПД корисної дії" виявилися настільки високі, що з 1970-80-х років рольові ігри стали активно використатися в психологічних тренінгах і навчанні ділової стратегії й тактику.

Існує безліч класифікацій рольових ігор, що обумовлено більшою кількістю критерій для всякого роду поділів. Так, наприклад, рольові ігри-інсценівки можуть бути бойовими (мати на увазі елемент бойового протистояння), екстремальними (полягати в рішенні гравцем того або іншого завдання в екстремальних умовах) або мистериальными (суть полягає в максимальному відтворенні психологічних й особистісних особливостей поводження). Але найбільш масштабним на даний момент є загальний розподіл рольових ігор на три основні групи: гри живої дії, настільні ігри й комп´ютерні ігри.

Рольові ігри живої дії являють собою ігровий процес, у якому взаємодія між гравцями носить безпосередній характер. Такі ігри в максимальному ступені наближені до умов "реальності", у більшості випадків обмеження й правила зведені до мінімуму. Правила зводяться до трьох моментів: вступна інформація про кожного гравця, правила поведінки гравців у конкретних ігрових ситуаціях і кінцевій меті ігрового процесу (або основна сюжетна канва). При цьому головна увага приділяється вступної інформації про персонажа, що багато в чому й визначає характер його ігрової діяльності. По більшій частині в цю інформацію входять: "біографія" персонажа, особливості його взаємин з іншими гравцями; приналежність гравця до якій-небудь "соціальній" або будь-якій іншій групі гравців; технічний-технічні-технічні-тактико-технічні характеристики персонажа (обмеження на ті або інші види діяльності, використання конкретних предметів або видів зброї); особливості костюма, зовнішності й поводження персонажа, які обов´язково повинні бути присутнім; проміжні й кінцеві цілі й завдання гравця.

Рольові ігри живої дії діляться на павільйонні, проведені в спеціально відведеному для цього закритому приміщенні, природні, що припускають у якості "поля гри" у більшому або меншому ступені обмежену територію (найчастіше в сільській місцевості) і міські, коли ігровою площадкою є територія реального населеного пункту. Крім того, до рольових ігор живої дії не можна не віднести гри із сексуальним підтекстом, головний зміст яких полягає в тім, щоб додати любовним утіхам якийсь драматизм і зробити "передмова" більше захоплюючим. У таких випадках кожний з учасників вибирає ту або іншу роль і поводиться відповідно до відповідної моделі поводження: "медсестра" й "хворий", "султан" й "наложниця" і так далі.

Настільні рольові ігри представляють із себе ігрові системи, у яких гравці, з одного боку, звільнені від багатьох обмежень ігор живої дії (можуть "робити" ті вчинки, які в реальних умовах зробити не в змозі), з іншої, більшою мірою обмежені правилами гри. Куди більшу роль грає "майстер гри" - той, хто придумав правила гри або хто в даній конкретній грі виконує роль наглядачами за дотриманням правил гравцями. Правда, можливий варіант, коли при угоді учасників гри другорядні правила можуть мінятися по ходу розвитку дійства (так називані "домашні правила"). Також величезну роль у більшості настільних рольових ігор грають різні генератори випадкових чисел, що визначають місце розташування гравця в ігровому просторі в конкретний момент часу, напрямок або кількісні характеристики його ігрових пересувань, тощо. Найпоширенішим з таких генераторів є гральні кості, можуть використатися також гральні карти. Ігрові мири в настільних "ролевках" найчастіше пов´язані з відомими літературними творами в жанрі "фэнтези".

Останніми в списку, але найпоширенішими за станом на сучасний момент є комп´ютерні рольові ігри (Role-Playing Game - RPG). RPG є унікальним симбіозом настільних рольових ігор, позбавлених обмежень реальності, і відчуттів від рольових ігор живої дії, коли гравець може в максимальному ступені ідентифікувати себе зі своїм персонажем. Змістовна частина по суті збігається з іграми живої дії, тому що тут так само є присутнім розроблена біографія персонажа, конкретний список його технічних-тактико-технічних можливостей, кінцеві й проміжні цілі й так далі. Ізюминкою RPG є принцип "прокачування персонажа", відповідно до якого за кожне успішно виконану дію або завдання гравець одержує певну кількість "досвіду", що може бути їм використаний для збільшення сили, спритності, інтелекту персонажа, а також для доступу до більше зробленої зброї й амуніції. До того ж у переважній більшості сучасних комп´ютерних рольових ігор спостерігається відхід від традиційного сценарію з однією глобальною метою на користь варіативності розвитку подій і наявності декількох варіантів фіналу залежно від дій гравця.

Олександр Бабицкий